Laseroppretting og tilstandskontroll


Laseroppretting, balansering og andre opprettinger.
Unøyaktig oppretting av roterende maskiner er et stadig forekommende problem. Dersom maskinene er korrekt opprettet ved nystart og regelmessig kontrollert senere, vil driftskostnader samt vedlikehold kostnadene til maskinen reduseres svært raskt. Utstyrets levetid øker betraktelig i tillegg og produktets kvalitet forbedres, ettersom vibrasjonene blir redusert til et minimum.

Produkter for akseloppretting, balanserings enheter som er laget av PRÜFTECHNIK er perfekt for å oppdage skader på roterende maskiner som skyldes ubalanse og deres raske bevegelser, for eksempel industrielle vifter i alle størrelser og design, eller rotorbladene på vindturbiner. PRÜFTECHNIK tilbyr også løsninger for en rekke geometriske målinger, for eksempel målinger av kant retthet og planhet i overflaten, så vel som justering av boringene og turbin blad.