Flerpunktsmøring


Perma PRO er tilgjengelig som en selv selvvirkende, batteridrevet fler punkt smøre system eller som Perma PRO med ekstern strømforsyning (PLS eller maskin styrt).

Perma PRO smører bruksområder som er rulle- og glide-lager, glidef ringer, åpne tannhjul, spindler, samt akseltetninger på motorer, generatorer, pumper og vifter. Bruksområdene spenner fra bilindustrien og kombinert varme- og kraftverk, papir industri og bergverk, og videre til forskjellige stålindustrisektorer.