perma ULTRA

#

perma ULTRA

perma ULTRA is a fully automatic lubrication system, independent of temperature and counter pressure with a very precise discharge. With three cartridge sizes, pressure build-up to 50 bar and options of weekly and monthly time settings, perma ULTRA is an extremely versatile and capable lubrication system suited to a wide range of applications which demand high lubrication rates and where long remote grease lines are necessary to ensure safe access, e.g. drag conveyors, shaker screens, rotary kilns and belt conveyors.
 
perma ULTRA er et helautomatisk smøresystem, uavhengig av temperatur og mottrykk med en veldig presis utslipp. Med tre patronstørrelser, trykkoppbygging til 50 bar og muligheter for ukentlige og månedlige tidsinnstillinger, er perma ULTRA et ekstremt allsidig og dyktig smøresystem som passer til et bredt spekter av applikasjoner som krever høye smørehastigheter og hvor det er lange, fjerne fettledninger. nødvendig for å sikre sikker tilgang, f.eks dragtransportører, risteskjermer, roterende ovner og beltetransportører.
 

Leveringstid kan forekomme
Levering bekreftes etter at ordre er registrert

Ingen spesifikasjoner
perma ULTRA

PERMA ULTRA BATTERISETT


Varenummer: 224442


Batteripakke ULTRA

  perma ULTRA

  PERMA ULTRA SF01 LC 1000CC UTSKIFTBAR PATRON


  Varenummer: 224444


  perma Multipurpose fett SF01

   perma ULTRA

   PERMA ULTRA SF01 LC 500CC UTSKIFTBAR PATRON


   Varenummer: 224443


   perma Multipurpose fett SF01