Brotsjer


Brotsj er et bearbeidningsverktøy for metall, som brukes til å lage hull med nøyaktig størrelse.

Prosessen kalles brotsjing, og hensikten med brotsjing er å forbedre kvaliteten til et hull som på forhånd er boret, rømmet eller dreid. Hullet får på denne måten et diametermål innenfor strenge toleranser, større overflatefinhet og bedre retthet og rundhet.

Kontakt oss >>