UNIPOK - UNIVERSALT VERKTØYOPPHENG

Med Unipok verktøystativkroker kan du enkelt omorganisere arbeidsstasjonen, kontoret eller garasjen din! Takket være skruefestesystemet kan du velge hvor du skal feste Fami universalverktøystativkroker!
 
Unipok er den ideelle løsningen for å organisere verktøy og utstyr, slik at du kan øke plassen som er tilgjengelig, slik at du kan ha alle nødvendige ting til ditt arbeid på fingertuppene! Verktøykrokene våre består av to plastkomponenter som kan festes i forskjellige posisjoner ved hjelp av en skrue med en veggplugg.
 
UNIPOK: 4 POSISJONER FOR ET BREDT UTBUD AV TILPASSENDE ALTERNATIVER!
Det særegne ved Unipok -systemet er at verktøykrokene kan plasseres med fire forskjellige tilbøyeligheter basert på den forskjellige typen verktøy som skal festes. En enkelt Unipok -pakke kan brukes til å feste opptil 30 verktøy.
 
 
ENGLISH:
 
UNIPOK – UNIVERSAL TOOL RACK HOOKS
With the Unipok tool rack hooks you can easily rearrange your workstation, office or garage! Thanks to the screw fastening system, you can choose where to fasten the Fami universal tool rack hooks!
 
Unipok is the ideal solution for organising tools and equipment, allowing to increase the space available so you can have all necessary items for your work at your fingertips! Our tool hooks consist of two plastic components that can be fastened in different positions by using a screw with a wall plug.
 
UNIPOK: 4 POSITIONS FOR A WIDE RANGE OF ARRANGING OPTIONS!
The distinctive feature of the Unipok system is that the tool hooks can be positioned with four different inclinations based on the different type of tools to be fastened. A single Unipok package can be used to fasten up to 30 tools.
 

Leveringstid kan forekomme
Levering bekreftes etter at ordre er registrert