Delevasker


Et alternativ til konvensjonelle petroleumsbaserte deler vaskesystemer. Denne bioremedierende enheten eliminerer kostnadene og ansvaret for fjerning av farlig avfall. Ingen flammepunkt, ingen giftige løsemidler og ingen etsende materialer mens de forblir intenst kraftige. Inneholder 2 børstestasjoner, lyssett og en delekurv.

Delerengjøring i forebyggende vedlikeholds- og reparasjonsanlegg, industrielle produksjonsanlegg, bilverksteder, metallfabrikanter.

Kontakt oss på post@ail.no eller 51 44 35 00