Datablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.