15.05.2020

Bahco @ height

Fra 1. januar 2018 ble det gjort endringer i forskriftene som vedrører arbeidsmiljø. Det nye tillegget under punkt i §17-1 i) (Risikovurdering og krav til arbeid i høyden), krever at utstyr sikres for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer.
Ved arbeid i høyde er det viktig og sikre verktøy slik at det ikke skader eventuelle personer som befinner seg under deg. Vi kan levere sertifiserte verktøyliner, verktøysneller, verktøyforankring, verktøyvesker, belter, kroker og annet du trenger for å sikre verktøyet når du jobber i høyden, samt tilhørende verktøy.