19.03.2020

Midlertidig prisjustering

Vi er dessverre i en situasjon hvor vi må justere opp priser i forhold til valutaendringer. Vi lever av import av varer, og nå som Euro og USD er ekstremt høy i forhold til NOK så har vi dessverre ingen valg.

Vi syns dette er en vanskelig situasjon å være i, og håper at økonomien snart snur oppover igjen!

Kjære kunde,

Dette er en midlertidig justering, med umiddelbar virkning, som du vil se at vi legger direkte på ordren. Dette gjør vi til valutakursen av den norske kronen har blitt mer stabil.

Vi håper at du har en forståelse for dette. Skulle du ha noen spørsmål så ønsker vi at du kontakter oss, så skal vi svare så godt vi kan.

Vennlig hilsen
 

Tore Netland
Daglig leder
975 03 678
tore.netland@ail.no