07.09.2021

Reolkontroll i henhold til NS-EN 15635

Har du hatt din lovpålagte reolkontroll?

Det finnes mange skjulte risikoer på et lager, som for eksempel skade på reoler, upassende eller manglende sikkerhetsdetaljer. Enkelte risokoer er enkle å oppdage, men andre er skjulte. Dersom utbedringer ikke gjøres, kan det resultere i alvorlige skader.

Regelmesssig inspeksjon og reparasjon av reoler er en kritisk del av lagerhåndteringen. Lagersjefer og operative sjefer er ikke alltid inneforstått med hvilke risikoer som kan oppstå for personal, virksomhet og lager ved manglende utbedring.

Regelmessig ettersyn er ikke bare god forretningspraksis, men det er også et juridisk krav.

En reolkontroll kan:

- Forhindre skader på personer og gods
- Forlenge levetiden på lagerinnredningen

- Redusere fremtidige reparasjonskostnader, ved å oppdage skader tidlig

- Bidra til oversikt over lagerinnredningens generelle tilstand

Alle bedrifter er i følge loven, pålagt å sørge for at deres ansatte arbeider i et sikkert lagermiljø, med sikkert utstyr. Dette gjelder for både nye installasjoner såvel som eksisterende lager.

Den lov og veiledning som omfatter disse krav er: Arbeidmiljøloven §3.1 og 3.2

Om bedriften ikke gjennomfører regelmessige kontroller eller årlig Reolkontroll, og heller ikke utbedrer synlige skader, så kan dette medføre påtale dersom det skjer en ulykke.

Gjennomføring

Alf I Larsen AS utfører fullstendige og professionelle reolkontroller i henhold til lokale lover og forskrifter i europeisk standard SS-EN15635.

- Reolkontrollene følger de regler som gjelder, og gir også råd og tips til hvilke krav Arbeidsmiljøloven stiller og hva man bør ta hensyn til.
- Våre reolkontrollører er sertifiserte og har den erfaring som kreves for å gjennomføre årlige kontroller.

- Etter hver kontroll opprettes en detaljert protokoll som viser hva som må repareres omgående og hva som må holdes under oppsikt. Risikoene graderes i henhold til et enkelt trafikklyssystem, rødt, gult og grønt.

- Enhver reparasjon som utføres etter inspeksjon, har full garanti.

Det er eier og bruker av reolsystemene som har ansvar for at driften skjer i henhold til brukermanualer, og at vedlikehold utføres løpende.

Har du behov for ytterligere informasjon om våre reolkontroller, er du velkommen til å kontakte oss.

Dersom du har noen spørsmål angående reolkontroll, kontakt oss på:
51 44 35 00 / 458 62 640
reolkontroll@ail.no